• Muharrem Cem-Zeremonie

  • Muharrem Cem-Zeremonie

Berlin Alevi Toplumu 1979 yılından beri kültür, eğitim, inanç ve uyum konularında aktif olarak başarılı çalışmalar yapıyor. Kurumumuz dernekler arşivinde „Berlin Alevi Toplumu – Alevitische Gemeinde zu Berlin K.d.ö.R." adıyla kayıtlıdır ve 2002 yılından bu yana Berlin Senatosu tarafından din dersi vermeye yetkili kurum olarak resmen tanınıyor. Berlin Alevi Toplumu Berlin okullarında sunulan Alevilik dersleri üzerinden şeffaf ve liberal duruşunu da kamuoyu önünde sergiliyor. Ayrıca toplumsal sorunlarla aktif olarak ilgileniyor ve görüşlerini açıklıyor. 2009 yılında Berlin'de yapılan referandumda etik dersinin okullarda zorunlu olarak okutulması ve ek olarak din derslerinin de seçmeli ders olarak sunulması yönünde kamuoyu önünde tavır sergiledi. Bu kararda belirleyici olan sadece kurumun çıkarı değil, değişik inanç ve dünya görüşünden öğrencilerin birlikte ahlaki konuları okuyup tartışması ve ortak yaşamın kolaylaştırılması olmuştur.
Berlin Alevi Toplumu, her iki yılda bir seçilen Yönetim Kurulu tarafından temsil edilir. Yönetim Kurulu'nun çalışmaları, kendi alanında uzman olan çeşitli kurullar tarafından desteklenir ve gözden geçirilir.
İnsana hizmet her zaman çalışmaların merkezindedir. Kurumumuz somut toplumsal sorunları dile getirmeyi ve onlara çözüm yolları aramayı temel bir görev olarak kabul eder.


Berlin Alevi Toplumu'nun temel amaçları şunlardır:
1. Haksızlığa karşı çıkmak, haklı olanı desteklemek
2. Hoşgörü, toplumsal sorumluluk ve rızalık
3. Tüm insanların eşitliği, kadın ve erkeklerin eşitliği
4. Eğitim ve öğretimde ilerleme
5. Toplumsal barış için maddi ihtiyaçların sağlanması


Bu amaç ve çalışmaların temelini oluşturan şey, aynı zamanda Alman Anayasası'na uymakta olan Alevi değer yargılarıdır. Gücümüzü üyelerimizin ve dost kurum ve kişilerin yapıcı eleştirilerinden alıyoruz. Berlin politik arenasında BAT kendini partilerüstü bir kuruluş olarak görür. Berlin'i yurt edinmiş yaklaşık 70000 Alevi ve Alevi olmayan diğer Berlinlilere verilecek hizmetler de bu temelde şekillendirilir.
Berlin Alevi Toplumu'nun üyeleri Türkiye'nin değişik yörelerinden buraya gelmişlerdir. Bu nedenle onların gelenekleri ve dilleri de farklıdır. Kurumumuz bu çoğulculuğun bilincindedir ve onun korunması ve geliştirilmesi yönünde tavır alır. Kurumda Türkçe ve Almancanın yanında Zazaca ve Kurmanci dilleri konuşulur. Bu diller bir zenginlik olarak kabul edilir.
Berlin Alevi Toplumu son yıllarda bir takım zorluklarla da karşı karşıya kaldı. İletişim araçlarının hızla gelişmesi kurumumuzu tüm çalışmalarda yeni düzenlemeler yapmak zorunda bıraktı. Toplumsal kurum ve kuruluşlarla giderek gelişen bir iletişim ağı oluşturmamız, bu düzenlemelerin sonuçlarından biridir.
Toplumun düzenlenen etkinliklerdeki kaliteye verdiği önemin giderek artması bize yeni görevler yüklüyor. Sadece kurumumuzun amaçları değil, aynı zamanda hizmette kalıcılık ve kamuoyuna açık etkinlikler çalışmalarımızın odağını oluşturuyor. Böyle olunca da bir değişim ve gelişim süreci yaşıyoruz.
Modern ve şeffaf bir kurum olarak her zaman başka kurumlar ve şehrimizdeki resmi daireler için ehil ve yeniliğe açık bir partner olma çabasındayız. İnsanların ilginç fikirleri hemen dikkate alınır ve uygulamaya konur. Kurumumuzdaki sorumlu kişiler, ileride gerşekleştirilecek proje ve etkinliklerde yararlanmak için bu süreci izler ve destekler.
Berlin Alevi Toplumu yukarıda belirtilen toplumsal sorumluluğun bilinciyle 2006 yılından beri Soziale Stadt ve Quartiersmanagement işbirliğiyle birçok proje gerçekleştirdi. Bu projelerle göçmen insanların aile ve okul konularında birçok sorunlarına eğildi ve bunların çözümüne katkı sağladı. Orta vadede bu sorunların tamamen çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu projelerle kurumumuz her yaştan, her cinsiyetten, çeşitli ulus ve dünya görüşünden insanlar için bir buluşma yeri olmayı hedefliyor. Böylece barış içerisinde bir birlikte yaşam, dostça ve yardımsever bir komşuluk ve aynı zamanda yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve bireysel eğitim olanaklarının artırılması sağlanmış olacaktır. Kurumumuz insanlara kapısı açık ve şeffaf bir mekan olarak yeni insanlar tanıma ve arkadaş edinme olanaklarını sunuyor.


Projelerimizden örnekler:
1. Dikiş-nakış atölyesi – Quartiersmanagement Mariannenplatz
2. Kadınlara bilgisayar kursu - Quartiersmanagement Mariannenplatz
3. Kültür haftası 2008 - Quartiersmanagement Mariannenplatz
4. Gelecek için köprüler 2007-2008 – Referat Soziale Stadt Berlin
5. Gelecek için köprüler 2008-2009 – Referat Soziale Stadt Berlin
6. Cemevi salonu akustiği 2009 – Bezirksamt Kreuzberg-Friedrichshain
7. İnsanları ve fikirleri bağlayan köprüler 2009-2010 – Referat Soziale Stadt Berlin
8. Kültür merkezi – buluşma merkezi 2011 – Referat Soziale Stadt Berlin
9. Öğrencilere destek dersler (13. Sınıfa kadar)


Dayanakları bu projeler olan asıl ve en önemli iş ise insanlara kendilerini ifade etme olanağı sunma, günlük yaşamda demokrasi ve özgürlük düşüncesini yerleştirmedir. Kurumumuzun projeleri sayesinde insanların yeteneklerini geliştirmesini ve sağlam temellere oturtmasını amaçlıyoruz.


Berlin Alevi Toplumu
Yönetim Kurulu