• Muharrem Cem-Zeremonie

  • Muharrem Cem-Zeremonie

Yaklaşan Federal Meclis Seçimlerine ilişkin Berlin Alevi Toplumu şu açıklamada bulundu:
Kadınlar ve göçmenler toplumumuzda halen ikinci sınıf insan muamelesi görmekte. Kadınların aynı iş için erkeklerden daha neredeyse beşte bir oranında daha az ücret almaları kabul edilemez. Bu nedenle bizler, eşit işe eşit ücret talep ediyoruz.
Kökeni her ne olursa olsun herkesin eşit yaşam ve karar hakkı olmalıdır. Örneğin Seçim Yasası'nda bazı düzenlemeler bazı gruplar için haksızlıklar içermektedir ve acilen değiştirilmelidir. Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olan kimselerin yerel seçimlere katılım hakkı varken, Avrupa Birliği vatandaşı olmayanlardan bu hakkın esirgenmesi kabul edilemez. Avrupa Birliği'ne üye birçok ülkede vatandaş olmayanlar da en azından yerel seçimlere katılabilmektedir. Bu, Almanya'da da mümkün olmalı!
Aynı şekilde Vatandaşlık Yasası'nda da eşitsizlikler var. AB vatandaşlarının çifte vatandaşlığı kabul edilirken, Türkiye kökenliler Alman vatandaşlığına geçebilmek için Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda bırakılıyor. Berlin Alevi Toplumu olarak bazı haklar belirli gruplara tanınırken, diğer grupların ikinci sınıf insanmış gibi bu haklardan muaf tutulmasına karşıyız. Biz, çifte vatandaşlığın herkes için kabul edilmesini talep ediyoruz.
Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü tarafından işlenen cinayetler araştırılırken güvenlik birimlerinin yaptığı hatalar toplumda güveni oldukça zedeledi. Bu güvenin yeniden tesis edilmesi gerekir! Bunun sağlanabilmesi için güvenlik birimlerinde çalışan memurların sürekli profesyonelleştirilmesi ve kültürlerarası gelişim kurslarına alınması gerekir. Güvenlik birimlerine göçmen kökenli eleman alımına da mutlaka ağırlık verilmelidir. Ayrıca Berlin Alevi Toplumu olarak faillerin uygun cezalara çarptırılmalarını ve telafisi mümkün olmayan hatalara neden olan güvenlik güçlerine karşı da yaptırımlarla gidilmesini bekliyoruz.

BERLIN ALEVI TOPLUMU