Hükümet Muharrem ayı dolayısıyla Alevi dedelerini Avrupa'ya gönderdi. Diyanetin aracılığıyla Cem Vakfı'nın organize ettiği bir dede grubu Avrupa'daki Alevilere Muharrem Ayı süresince hizmet vermek üzere görevlendirildi. Berlin Alevi Toplumu bu girişimi şöyle değerlendirdi:

Berlin Alevi Toplumu otuz yılı aşkındır dini törenlerini hiçbir resmi ya da yarı resmi devlet kurumunun desteğine başvurmaksızın gerçekleştirmektedir. Aleviler yüzyıllardır toplumda marjinalize ve izole edilerek Sünni İslam inancına asimile edilmeye çalışılmışlardır. Alevilere yapılan baskılar hala devam etmektedir. Erdoğan'ın hükümeti de Alevilerin dini statüsünü halen inkar etmektedir.

Bu baskıcı asimilasyon politikası karşısında Aleviler şimdi herzamankinden daha çok kenetlenmek ve birlik içersinde hareket etmek zorundadır. Alevilerin eşitlik ve adalet mücadelesi ancak geleneksel yapılarını korumalarıyla devam ettirilebilir ve başarıya ulaşır. Bu yapı içersinde dini erkanın, Alevilerin değer ve normlarını inkar edenlere hizmet etmesi kabul edilemez. Cem Vakfı tam da bunu yaparak Alevilerin inancını hiçe sayan ve varlıklarını reddedenlere hizmet etmektedir.

Berlin Alevi Toplumu kendilerine ait mekanlarında ve etkinliklerinde Aleviliğin özüne aykırı hareket eden bu dedelerin yer almasına müsamaha göstermeyecektir.